PDFIn

Gạch xây tường feed

Sắp xếp theo:

Gạch cột

So sánh với gạch đất nung (200x85x55) 1viên LH300=18.3 viên đất nung 
Xem chi tiết...


Gạch Demi

So sánh với gạch đất nung (200x85x55) 1viên LH90B=3.5 viên đất nung 
Xem chi tiết...


Gạch xây 3lỗ

So sánh với gạch đất nung (200x85x55) 1viên LH190A=15 viên đất nung 
Xem chi tiết...


Gạch móng 2 lỗ

So sánh với gạch đất nung (200x85x55) 1viên LH190B=15 viên đất nung 
Xem chi tiết...


Gạch trồng cỏ 8 lỗ

So sánh với gạch đất nung (200x85x55) 1viênLH08= 8.56 viên đất nung 
Xem chi tiết...


Gạch xây đặc

So sánh với gạch đất nung (200x85x55) 1viên LH60A=1.35 viên đất nung 
Xem chi tiết...


Gạch xây 3 lỗ

So sánh với gạch đất nung (200x85x55) 1viên LH90A=7.1 viên đất nung 
Xem chi tiết...


Gạch xây 8 lỗ

So sánh với gạch đất nung (200x85x55) 1viên LH90B=2.65viên đất nung 
Xem chi tiết...

Hiển thị #  
Kết Quả 1 - 8 trong 8