CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI LONG HƯNG
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI LONG HƯNG
Trụ sở chính: Khu 1 - p.Hải Thành - q.Dương Kinh- TP. Hải Phòng

Hải Phòng, 031


Thông tin liên hệ: Mr. Đoàn Giảng
Điện thoại: 0982196896
Fax: 84-0313624144
Email: giang@gachblocklonghung.com.vn

http://www.gachblocklonghung.com.vn

Cảm ơn bạn đã truy cập vào Website, dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu: